ba_playsight (pri Starej Vodárni)

  • Ba playsight
  • Ba playsight
  • Ba playsight
  • Ba playsight
  • Ba playsight

Popis návrhu

Prvotným impulzom pre náš zásah bolo mierne počudovanie nad existenciou schodiska od Zámockých
schodov dole k Starej vodárni.Ti eto končia približne po 30 metroch v hustom poraste. Cítili sme, že toto exkluzívne miesto si priam pýta niečo viac. Lokalitou je oblasť približne medzi Bratislavským hradom a plánovanou výstavbou Vydrice. V našom návrhu sme chceli obnoviť toto spojenie a dať celému prostrediu novú funkciu. Pomocou jednoduchého modulu sme sa snažili vytvoriť interaktívne prostredie. Pozostáva z troch dielov – Y modulu a jeho variácií, vertikálnej komunikácie (schody, rampa, šmykľavka) a terás. Ti eto diely sa môžu variabilne napájať, čím vzniká komplexnejšia štruktúra. Zásah nekoncipujeme iba ako obyčajný „chodník”, ale vďaka štruktúre vetiev v poraste môže človek stále objavovať niečo nové. Na terasách ponúka fantastický výhľad, ale aj zábavu pre deti (veselých dospelých). Konštrukcia počíta s čo najmenším zásahom do vegetácie, ktorá voľne prebieha pod chodníkom.

  • Autor: Ijklm – students of architecture
  • michal janák, Bea Kurajová, Katarína Labáthová