Mestské zásahy

95 nápadov ako zlepšiť Bratislavu

Otázka, ktorú nám v rámci Mestských zásahov najčastejšie kladú je: Koľko Zásahov sa podarilo uviesť do života, zrealizovať?

Je samozrejmé, že väčšinu ľudí zaujíma práve tento výsledok, zaujíma ich, či pôjdu vďaka Zásahom po krajšej ulici, či bude v meste viac stromov, či si sadnú na lavičku na mieste, kde predtým nebola alebo sa prevezú po novom cyklochodníku. Zaujíma ich ale aj to, či je možné mesto niekam posunúť a či je tak možné urobiť zdola. Myslím, že sa chcú presvedčiť, že úsilie o zmenu nie je márne a že sa tak trochu aj za nich usilujeme niečo zmeniť a nerezignovať.
Tento rok tomu uverilo v Bratislave takmer 100 tímov alebo jednotlivcov. Toľko odpovedí sme dostali na našu výzvu, ktorou sme po ôsmych rokoch vrátili Zásahy späť do Bratislavy. Od roku 2008 sa tento projekt uskutočnil už v 13 mestách na Slovensku a v Čechách a vzniklo vďaka nemu viac ako 800 projektov.

A odpoveď na otázku zo začiatku tohto textu? Pravdaže je dôležité previesť nápady zo stola a papiera do reality a vždy sa budeme usilovať pomôcť realizácii niektorým z nich a snažiť sa posúvať veci ďalej. Viackrát sa to podarilo - projekty sa uskutočnili, dostali sa do mestského rozpočtu, rozprúdili plodnú diskusiu. Tento krok však zostáva hodenou rukavicou aj ľuďom, ktorí naše mestá riadia a starajú sa o ne. Sú na ťahu.
Lenže ešte dôležitejší ako samotná realizácia je pre nás fakt, že sme spoznali skvelých ľudí. Ľudí, ktorí sú otvorení novým nápadom či impulzom a nerezignovali na to, čo sa v ich okolí deje, ľudí, ktorí sa o miesto v ktorom žijú úprimne zaujímajú a samozrejme ľudí ktorí sa aktívne do Zásahov zapojili a predostreli svoje riešenie.
Nádej je dôležitejšia ako skúsenosť.

Za oz My sme mesto Matúš Vallo


Čo sú Mestské zásahy?

<strong>Mestské zásahy<strong> sú priestorom pre všetkých, ktorí vidia problémy svojho mesta a chcú ho vylepšiť svojimi návrhmi. Sú otvorené ľuďom akejkoľvek profesie a všetkým záujmovým skupinám, ktoré majú osobný alebo profesionálny záujem priniesť funkčné riešenia na zlepšenie Bratislavy.

Mestské zásahy sú priestorom pre všetkých, ktorí vidia problémy svojho mesta a chcú ho vylepšiť svojimi návrhmi. Sú otvorené ľuďom akejkoľvek profesie a všetkým záujmovým skupinám, ktoré majú osobný alebo profesionálny záujem priniesť funkčné riešenia na zlepšenie Bratislavy.

Projekt Mestské zásahy vznikol z potreby poukázať na to, čo nefunguje, hoci na to často už dávno existuje riešenie. Odhaľuje potenciál miest, okolo ktorých dennodenne chodíme, no mnohokrát ich nevnímame. Nikto v nich nenachádza možnosť profitu, a tak ostávajú zabudnuté.

Cieľom Mestských zásahov však nie je len „nachádzať“, ale tiež prichádzať s reálnymi riešeniami. Veríme, že v mestskom kontexte môžu aj malé zmeny priniesť veľký efekt. Projekt spoločných konceptov a riešení zároveň vytvára miesto, kde sa môžu stretnúť viaceré záujmy: mestskí úradníci, obyvatelia mesta, architekti, umelci, „sympatickí mudrlanti“ aj špičkoví odborníci.

Projekt nemá generovať zisk alebo bombastické sľuby – má sa pokúsiť niečo zmeniť. Je tiež jedným zo spôsobov, ako ukázať mestským úradníkom ďalšie potenciálne kroky a možnosti pri tvorbe verejného priestoru. Chceme otočiť klasický spôsob distribúcie mestských zákaziek a jednoducho, bez nároku na honorár a bez čakania na výzvu, pomôcť svojmu mestu a okoliu.

Myšlienka Mestských zásahov sa zrodila v roku 2008 v bratislavskom ateliéri Matúša Valla a Olivera Sadovského (Vallo Sadovsky Architects) a prvýkrát sa odohrala v Bratislave. Z pôvodne lokálnej akcie vznikol projekt adoptovaný a prenesený do ďalších 15 miest na Slovensku a v Čechách.

Mestá, v ktorých sa Mestské zásahy uskutočnili sú: Bratislava, Praha, Brno, Košice, Prešov, Ostrava, Kladno, Zlín, Trenčín, Nitra, Jablonec nad Nisou, Liptovský Mikuláš, Prievidza

Mestá, v ktorých sa Mestské zásahy pripravujú sú: Bardejov, Žďár nad Sázavou