Reklama naživo

  • Live Advertisement
  • Live Advertisement

Popis návrhu

Neudržiavané „zelené“ ostrovčeky križovatiek a exponované zbytkové plochy zelene v blízkosti dopravných komunikácií sú priestorom pre realizáciu
nášho mestského zásahu. Problémom „zelených“ ostrovčekov v križovatkách a zbytkových plôch zelene je absentujúca údržba, nefunkčnosť a úplne nevyhovujúci vzhľad. Náš projekt nie je viazaný len na jednu lokalitu, je možné ho aplikovať kdekoľvek. Modelovým riešením pre prezentáciu konceptu je priestor Račianskeho mýta. Filozofiou nášho mestského zásahu je prostredníctvom kontrastného spojenia živej prírody a komerčnej reklamy formou výsadieb zelene v tvare loga, názvu firmy alebo produktu vytvoriť netradičnú formu prezentácie a prispieť k skvalitneniu mestské- ho verejného prostredia. Reklamu naživo tvorí
plastový „kvetináč“ (billboard), z ktorého v požadovaných tvaroch vyrastajú rastliny, ktoré predstavujú živú substanciu reklamy. Typy výsadieb sú navrhované v závislosti od marketingovej stratégie investora, veľkosti priestoru, ročného obdobia, dĺžky trvania prezentácie a požadovaného efektu pôsobenia reklamy. V závislosti od týchto parametrov sa bude meniť charakter reklamy a pôsobenie reklamnej plochy, ktorá následne dynamicky ovplyvní
charakter verejného priestoru. Pre vytvorenie požadovaného efektu budú použité predovšetkým výsadby bylín (letničky, dvojročky, cibuľoviny, trvalky), prípadne nízke plazivé pôdopokryvné dreviny.
Výhody pre mesto: krajšie, zelenšie a farebnejšie mesto, finančné prostriedky za prenájom plôch,vytvorenie pracovných príležitostí, údržba reklamných plôch zelene prevádzkovateľom Reklamy naživo, pre- menlivosť verejných priestorov v čase, v závislosti od typu reklamy. Výhody pre investora: netradičná forma prezentácie, „zelená“ reklama ako harmonická súčasť mestského prostredia, investícia naživo =
investícia LIVE!

  • Autor: nice architects
  • Monika Šubová, Tomáš Žáček, spolupráca (model): Taťjana Žáčková, Andrej Lachmann
  • www.nicearchitects.sk