1000 a jedna vzácnosť

Popis návrhu

Do celomestského zberného dvora prinesú obyvatelia mesta množstvo najrôznejšieho odpadu. Mnohokrát aj veci, ktoré mohli byť ešte zrecyklované a znova použité – nábytok, sklo, textílie, hračky, niekedy dokonca pekne zabalené v krabiciach a nepoškodené. Mnohé z týchto vecí, by mohli nájsť uplatnenie v inej domácnosti, ak by sa k nim pristupovalo ako k hodnotnej veci. Namiesto toho končí znovuvyužiteľný odpad v lisoch či je nešetrne hodený do kontajnera. Výsledkom je znehodnotenie výrobku a jeho zredukovanie na surovinu.

Najvyšším stupňom ochrany životného prostredia je znovuvyužívanie produktov, ktoré sú vyhodené. Jedným zo spôsobov, akým môže mesto aktívne pristúpiť k problematike ochrany životného prostredia a znižovania skládkovaného či spaľovaného odpadu, je vytvorenie prevádzky „1000 a jedna vzácnosť”. Navrhujeme zriadiť takúto prevádzku pri zbernom dvore. V prevádzke si bude môcť ktokoľvek zakúpiť už raz vyhodené alebo nechcené, ale pritom funkčné produkty.

Ceny za predmety by boli symbolické a výťažok z tohto obchodu by bol využitý na jeho vlastnú prevádzku a realizovanie osvetovo-vzdelávacích a propagačných kampaní zameraných na zodpovedné nakladanie s odpadom. Informovanosť a úroveň vzdelávania obyvateľstva v týchto otázkach je slabá a výťažok z prevádzky by mohol byť dobrým zdrojom na rozbehnutie práve takýchto chýbajúcich aktivít s dosahom na celú spoločnosť.