• Staircases
  • Staircases

Popis návrhu

 

Rozširujeme mapu mestských schodov návrhom eskalátora
od Vydrice k hradu. Bezbariérové prepojenie
hradu s nábrežím ako súčasť verejnej mestskej pešej
komunikácie rozšíri nábrežnú promenádu na hrad
a sprítomní prírodný masív hradného kopca.
Ad Dóm: Eskalátor ako novodobá forma mestských
schodov sprístupní miesta, ktoré nie sú dosiahnuteľné
štandardnou cestou a rozšíri parter
o vertikálny rozmer.

  • Autor: ksa.
  • Ján Studený, Laco Bartko, Ján Miškov, Daniel Silva
  • www.ksa.cz