Živý nepriestor

Popis návrhu

Prieluka.

Priestor-nepriestor.

Prázdny, opustený, vymazaný, štrbina zakrytá plechovým plotom olepeným bilbordami a počmáraným grafitmi, inokedy slúžiaca ako parkovisko alebo smetisko. Škoda. Mohla by byť viac. Dokonca viac ako len domom. Mohla by sa stať priestorom aktivít, ktoré si nevedia nájsť svoje miesto. Aktivít občianskych združení, kultúrnych organizácií, aktivistov alebo bežných občanov, ktoré sa odohrávajú na periférii, skryté, vzdialené, nepovšimnuté. Mnohé, resp. väčšina si nemôže dovoliť zaplatiť vysoký nájom v centre mesta. Oproti tomu je mesto posiate prázdnymi prielukami, ktoré napriek svojmu potenciálu zarastajú burinou. Občianska iniciatíva Vnútroblok sa tieto priestory rozhodla zmapovať a ukázať ich potenciál vo verejnom priestore. Naším cieľom je ukázať časť nekonečnej škály možností ich využitia na príklade prieluky na Župnom námestí a podnietiť tak diskusiu medzi ich vlastníkmi, mestom, aktivistami a občanmi, ktorá by mohla viesť k dohode o dočasnom využívaní týchto zaujímavých a cenných priestorov. Mohli by sa tak stať verejnou platformou pre kultúrne, pestovateľské, športové, oddychové, vzdelávacie, … aktivity, ktoré by vniesli do centra mesta prirodzený život a dynamiku.