Dátový katalóg mesta

Popis návrhu

Jednoduchým a technicky ľahko realizovateľným zásahom je spustiť pre mesto dedikovaný dátový katalóg, aby ľudia ľahšie našli údaje.

Údaje sú často (a správne) linkované z webu mesta. Na druhú stranu, za uplynulé roky si už občania mohli všimnúť dátový katalóg SR (http://data.gov.sk/) alebo obdobné katalógy iných miest:

- Viedeň: https://open.wien.at/site/datenkatalog/

- Londýn: http://data.london.gov.uk/

- New York: https://nycopendata.socrata.com/

Vďaka katalógu občania získajú lepší prehľad a ľahší prístup k všetkým údajom, ktoré mesto zverejňuje či už dnes, alebo začne zverejňovať v budúcnosti.

Podrobnejšie: https://utopia.sk/wiki/pages/viewpage.action?pageId=53018821