Cyklistické chodníky

  • City Cycling Routes
  • City Cycling Routes
  • City Cycling Routes
  • City Cycling Routes

Popis návrhu

 

Bratislava leží na európskej cyklotrase pozdĺž Dunaja,
medzi Viedňou a Budapešťou. Navrhujeme využiť
železničný koridor Starého mosta pre cyklistický
chodník a vytvoriť okruh medzi Mostom SNP a Starým
mostom, ktorý by inicioval vznik mestskej siete
cyklotrás. Ich mapu navrhujeme rozšíriť od Starého
Mesta na východ a zapojiť Petržalku, vytvoriť systém
mestských bicyklov „na mincu“ so stanovišťami. Cyklistické
chodníky považujeme za silný mestský prvok
a budúcu alternatívu automobilovej dopravy v meste.

  • Autor: ksa.
  • Ján Studený, Laco Bartko, Ján Miškov, Daniel Silva
  • www.ksa.cz