• Noise Barrier
  • Noise Barrier
  • Noise Barrier

Popis návrhu

 

Bratislava má niekoľko špecifík. Určite medzi ne pat-
rí aj skutočnosť, že prioritná historická dominanta mesta, Dóm sv. Martina, sa svojou čelnou
juhozá- padnou fasádou obtiera o štvorprúdovú, vysoko frek- ventovanú motorovú cestu. Kontakt je
bezprostred- ný, takže ak zabrúsite do tejto lokality za účelom romantickej, či turistickej
prechádzky v tieni gotic- kej katedrály, alebo ak ste veriaci a prišli ste nájsť miesto pre duševnú
kontempláciu, nájdete miesto
s atmosférou podobnou tým na diaľničných benzí- nových pumpách.
Moja intervencia je doplniť v tomto úseku (od Bi- biany po hradby) klasický diaľničný zvukolam zo
skla,
minimálne do výšky 3,5 metra – možno iba na určitú
dobu, kým sa táto lokalita v budúcnosti nepodrobí plánovaným zásadným architektonickým zmenám.
Vďaka nemu sa tu dosiahne aspoň čiastočná intimi-
ta s priznaním existujúceho stavu.

  • Autor: Ľubica Hustá
  • vizualizácie : Tomáš Tokarčík