Parkovací dom Limbová, Kramáre

Popis návrhu

Chrbtová os Kramárov, ulice Limbová-Stromová je denne preťažená dopravou. Kombinácia semaforov, prechodov pre chodcov, autobusových zastávok, sanitiek a návštevníkov, ktorí chcú zaparkovať alebo vyparkovať, vyvoláva nebezpečné situácie. Okrem zhruba 35 šikmých a pár pozdĺžnych státí pred nemocnicou sú návštevníci nútení voliť alternatívne spôsoby parkovania. Navrhujeme preto vybudovať parkovací dom.

Za vhodné miesto považujeme zatrávnenú trojuholníkovú parcelu so vzrastlými stromami v južne orientovanom svahu medzi Limbovou ulicou a vjazdom na urgentný príjem. Svažitosť terénu, jeho orientácia a poloha, majú ideálne predpoklady na vybudovanie parkovacieho domu. Objekt bude svojím zásahom šetrný k okolitému prostrediu. Od Limbovej ulice budova neprevýši zachovávané stromy a nezatieni jestvujúci parčík. Parkovací dom bude v závislosti od dopytu schopný poskytnúť parkovacie kapacity pre 132 – 236 vozidiel.