Popis návrhu

Priestor Františkánskeho námestia slúži len na prechod chodcov. Je to však kontrast k Hlavnému námestiu, ktoré je veľmi rušné. Preto som tento priestor chcel ponechť naďalej kľudným a relaxačným miestom pre všetkých. Podporil som aj jestvujúce organizácie a funkcie, sídliace na námestí. Sieť uloženia mobiliáru bola vytvorená z medových buniek. Má to spojitosť s obchodíkmi v kontakte s námestím, ktoré sú orientované na predaj a prezentáciu slovenského včelárstva. Do tejto siete som rozhodil základné funkcie – relax, šport, umenie, deti. Vytvoril som základný mobiliár, ktorý sa ďalej modifikoval podľa funkcie. Vačšina je mobilná a môže vytvoriť mnoho variácií, podľa momentálneho využitia námestia (trh, knižná burza, výstava, hry,…).