Trhovisko Žilinská

  • zilinska
  • zilinska
  • zilinska

Popis návrhu

Trhovisko na Žilinskej ulici patrí medzi najstaršie trhoviská v Bratislave a je to zároveň aj posledné tradičné trhovisko v Starom Meste. Rybné námestie bolo asanované, Malý trh presunutý a Starú tržnicu už čaká lukratívnejší prenájom.
Trhovisko na Žilinskej je vďaka svojej jedinečnej atmosfére veľmi obľúbeným miestom. Okrem toho, že sa tu dá kúpiť čerstvá zelenina, ovocie či kvety od drobnopestovateľov zo Záhoria alebo Žitného ostrova, je toto miesto aj zdrojom jedinečných sociálnych momentov a situácií. Miesta ako toto robia mesto mestom.
Pozemok, na ktorom trhovisko stojí, je momentálne v súkromnom vlastníctve a podľa územného plánu sa tam môže stavať. Majiteľ nemá finančné prostriedky na stavebnú aktivitu a developeri, ktorí by radi lukratívny pozemok odkúpili, vyvíjajú na neho nátlak. Mesto aj napriek sľubom a veľkému záujmu verejnosti doteraz nepodniklo žiadne kroky za zachovanie trhoviska. V súčasnom stave nie je trhovisko dlhodobo udržateľné.
Naším projektom je mestská architektúra, kto- rá spája štvorcové metre generujúce profit s pridanou hodnotou trhoviska. Zachovávame trhovisko na pôvodnom mieste a využívame priestor nad a pod ním pre byty a parkovanie. Trhovisko bude proti dažďu a slnku chránené otvoreným podlubím vysokým 6 metrov. Takto budú zabezpečené dobré svetelné podmienky a prevetranie, no trhovisko ostane predovšetkým súčasťou poloverejného mestského priestoru a zároveň sa stane novou ikonou mesta. Komunikačné a nosné jadro domu je osadené v strede pôdorysu a necháva trhovisko otvorené a prístupné zo všetkých strán.
Trhovisko tak získa „výklad“ do okolitých ulíc. Na obvode domu je nosná oceľová fasáda, ktorá sa v úrovni parteru stáva akousi arkádou.
Bývanie je umiestnené v horných štyroch-šiestich podlažiach nad trhoviskom. Byty majú nielen lukratívnu polohu, ale vďaka trhovisku aj jedinečnú vybavenosť. Spojenie trhu a bývania je ideálne aj z časového hľadiska, kým trh funguje od 7.00 h do 18.00 h, bývanie je aktívne od 17.00 h do 8.00 h, teda program sa vzájomne nekríži. Náš návrh počíta s troma podlažiami parkovacích miest v podzemí, čím rieši v okolí problém s parkovaním.
Dizajn je schematický, podrobne sme sa ním nezaoberali.Táto idea je určená pre developera, ktorý je náročný a ktorý vie, že investíciou do pridanej hodnoty získajú viac všetci – on aj mesto. Zároveň chceme byť kritickí voči územnému plánu a sme presvedčení, že miesta ako toto by mali mať striktne zadefinované nielen horizontálne, ale aj vertikálne programové parametre.