Zelenáčik

Popis návrhu

Základná škola Pankúchova 4 je najväčšia v Petržalke. Školský areál využívajú žiaci počas vyučovacích hodín, trávia na ňom veľké prestávky a denne ho využívajú deti v školskom klube. Je trávnatý a betónový.

Cieľom projektu je zvýšenie vedomostnej a pohybovej aktivity žiakov v čase vyučovania i popoludní. Podporovať aktivity, komunitný život rodičov i občanov v okolí školy. Vytvoriť priestor, kde by sa žiaci pohybovali bezpečne. Priestor, ktorý by aktívne využívali na vzdelávanie i rozvíjanie pohybových aktivít. Do areálu chceme umiestniť pne odpílených a opracovaných stromov, vytvoriť z nich rôzne prekážky na pohyb, prírodné ihrisko, lavičky na možnosť využitia vyučovania vonku. Je nutné odstrániť betónovú dlažbu, nahradiť ju trávnatou plochou. Vysadiť stromy, ktoré by vytvárali prírodné tienidlo. Prostredníctvom, rodičov žiakov chceme zapojiť do aktivity širokú verejnosť.