Veselé fasády

Popis návrhu

Farba pôsobí na človeka výrazným spôsobom. Naším zámerom je poukázať na neodborné a neestetické stvárnenie fasád objektov. Simuláciou stvárnenia nevhodnej fasády na rešpektovanú stavbu poukážeme na dôležitosť citlivého prístupu k rekonštrukciám panelových stavieb. Táto akcia má viesť k zavedeniu regulatívov k stvárneniam fasád objektov.

  • Jaroslav Jeseňák, Tomáš Jopek, Lucia Koštálová, Katarína Kováčová, Vladislav Tvarožek