Farebnosť Architektúry Bratislavy

Popis návrhu

Otázka farebnosti obytných budov sa dá považovať za celospoločenský problém, ktorý si vyžaduje celospoločenskú diskusiu. Ako však primäť širokú verejnosť k hodnoteniu, prípadne prehodnoteniu postojov?

V návrhu ide o putovnú intervenciu, zasadenú vo verejnom priestranstve priamo na jednotlivých bratislavských sídliskách. Išlo by o prenosný objekt – kocku 2,5 x 2,5 x 2,5 m, na ktorej stranách by interaktívnou, populárno-náučnou formou bolo možné skúmať farbu a jej pôsobenie. Projekt-objekt by mal slúžiť aj ako katalyzátor podnetov, postrehov a nápadov obyvateľov ohľadom farebnosti vo verejnom priestore, najmä ohľadom fasád. Jeho cieľom by bolo pritiahnuť ľudí všetkých vekových kategórií a diskutovať o súčasnom stave a víziach.

Pokiaľ sa nezmení zmýšľanie širokej verejnosti, uvedomenie si verejnej zodpovednosti, nezmení sa ani obraz našich miest. Je to dlhodobý proces, ale niekde treba začať.