Chodník na Radlinského ulici

Popis návrhu

Veľmi jednoduchý a konkrétny zásah na Radlinského ulici na chodníku, ktorý je kvôli parkovaniu áut tak úzky, že keď oproti sebe idú dvaja a viacerí ľudia, jeden z nich musí prejsť na obrubník na vyšliapanú cestičku, ktorá zničila trávnik. Mestský zásah by spočíval v prekrytí tejto časti trávnika jednoduchou pochôdznou konštrukciou, ktorá by rozšírila chodník a dovolila tráve rásť bez kontaktu s chodcami.

  • Michal Hajduk, Dominika Galandová