Reminiscencia na Továrenskej ulici

Popis návrhu

Dvor na Továrenskej ulici 1 – 5 je dvor, v ktorom cítiť ťarchu minulosti. Zamrežované okná na prízemí, betónový pokryv, garáže reflektujúce niečo, čo už dávno malo byť minulosťou. Zatuchlina. Školský dvor za garážami len veľmi efemérne sprostredkúva svetlo, aj to len prenesene v kriku. Náš návrh čiastočne vracia minulosť, keď garáže ešte nestáli a školský dvor bol prístupný nielen z Grösslingovej, ale aj z Továrenskej. Zrušenie garáží umožní parkovanie pre všetkých obyvateľov, súčasne zväčší a presvieti dvor, ktorý doplnková parková zeleň zhumanizuje. Betónový múr na západnej strane školského dvora navrhujeme zbúrať a nahradiť pletivovým plotom s bránou.

Školský dvor by tak fungoval ako v 80-tych rokoch, keď bol počas výučby zamknutý pre verejnosť a po skončení vyučovania poskytoval priestor na športové aktivity pre obyvateľov okolia.