Červenošedá pošta

Popis návrhu

V projekte sa zaoberám znehodnocovaním estetických a architektonických kvalít stavieb druhej polovice 20. storočia a ich súčasnými neodbornými prestavbami. Svoju pozornosť som upriamil na objekt pošty č. 55 v Bratislave-Petržalke, ktorá prešla takou prestavbou, pričom sa jednalo o hodnotnú stavbu. Najvýraznejší prvok bolo priečelie, pozostávajúce s celoplošného nápisu POŠTA, zložené z horizontálne uložených hliníkových profilov, ktoré boli prestavbou demontované. Budova bola zateplená, pričom pre obyvateľov typická červená farba budovy sa zmenila na šedú. Preto som sa rozhodol pre osadenie nápisu ČERVENÁ. Font by korešpondoval s pôvodným nápisom, avšak ten súčasný by bol z polystyrénu, omietnutý a natretý na šedo. Nový výtvarný zásah by tým pripomínal pôvodný vizuál, predošlé architektonické hodnoty stavby a zároveň by bol ironickou poklonou súčasnej podobe objektu.