Devínske bunkre

Popis návrhu

Bratislavské bunkre sú súčasťou nášho mesta už takmer 80 rokov. História bunkrov siaha do medzivojnového obdobia, v ktorom bola budovaná línia opevnení pozdĺž celých hraníc vtedajšieho Československa. V rokoch 1935 – 1938 bolo na území mesta Bratislavy postavených 55 bunkrov rôznych veľkostí a účelov. Ťažké opevnenie na Petržalskej strane Dunaja a ľahké opevnenie na Záhorí tvorilo nikdy nevyužitú obrannú líniu Československa. V úseku Devín leží 31 objektov s veľkosťou do 10 m2, ktoré rieši tento mestský zásah. Tieto monumenty doby sú dnes nevyužívané a chátrajú. V ich okolí sa nachádzajú dve medzinárodné cyklotrasy a prostredie ponúka možnosti na rekreáciu v chránenej krajinnej oblasti Záhorie. Mostom Slobody prejde v priemere 575 turistov denne, pričom nemalá časť sú cyklisti na cyklotrase európskeho významu – Cesta Železnej opony. Využitie bunkrov na rekreačné ubytovanie by mohlo poskytnúť prenocovanie v krásnom prostredí riečnej nivy Moravy v spojení s jedinečným historickým charakterom vojenských bunkrov. Z nefunkčných objektov Devínskych bunkrov by sa tak stali živé objekty, ktoré budú pripomínať nedávnu minulosť Bratislavy, na ktorú by sme nemali zabudnúť.