Bratislavský Vino-Hrad

Popis návrhu

Vinohradníctvo patrí od dávna ku koloritu kultúrnej krajiny v našom regióne. Nadviazanie na túto tradíciu vracia hodnotu miestu, ktoré patrí k jedným z najviditeľnejších v Bratislave. Projekt pretvára zanedbané plochy z južnej strany hradného brala na vinicu, ktorá by slúžila ako interaktívny verejný priestor. Hlavným aspektom zámeru je sociálna inklúzia v spojení s produkciou hrozna a vína. Ako súčasť mestskej zelene dodáva vinica tomuto priestoru jasnú identitu a zároveň ponúka miesto pre stretnutie. V sociálnej rovine, kontakt so zemou pri produkcii hrozna prehlbuje vzťah k pôde a rozvíja archetypálnu podstatu človeka. Dokončené víno završuje celý proces a stáva sa tak odmenou a kultúrnou hodnotou.