Kalvária

Popis návrhu

Bratislava, mesto s neuveriteľnou históriou, pamiatkami a pamätihodnosťami. Aj v súčasnosti zisťujeme, že máme, resp. sme mali, v našom meste cenné historické hmotné stavebné doklady jednotlivých období. Jednou z nich je krížová cesta a kalvária – sakrálny komplex z roku 1694, ktorý tu existoval až do 50. rokov 20. storočia, keď ho z politických dôvodov systematicky likvidovali a zlikvidovali.

Dovolili sme si oživiť Krížovú cestu na Kalvárii aspoň formou fotografií, ktoré zachytávajú tie isté miesta dnes a pred rokmi. Chceme len pripomenúť, že toto úžasné miesto je stále tu na zemi, teraz v tomto čase. Inšpirovaní históriou a géniom loci tohto miesta sme dali na papier našu myšlienku jej možného budúceho stvárnenia.

Filozofia navrhovaného konceptu pozostáva z dvoch častí – vytvorenie nástupu do tohto verejného priestoru, nahradenia cesty, ktorá bola výstavbou Pražskej ulice zlikvidovaná a jej napojenie na zvyšok pôvodnej kamennej cesty s vyvrcholením pri kríži. Druhú časť tvorí umelecko-architektonické stvárnenie samotných zastavení. Možno len v skratke k obrazovej prílohe – proporcia a veľkosť vychádza z histórie a proporcie človeka, lebo človek je aj po rokoch stále len človekom. Materiál kameň – skala s odtlačkom pôvodného profilovania. Otvorený oblúk – symbolizuje dnešok, dnešného človeka medzi nebom a zemou. Sochy po bokoch kaplnky by sa vrátili späť ako repliky, na zemi vedľa človeka, prechádzajú spolu s ním časom ďalej až hore ku krížu… Čo sa týka horného Kostola svätého kríža, ktorý stál v pozadí troch krížov Golgoty, navrhujeme zo zvyškov kamenných základov ponechať obrys objektu, rozmiestniť lavičky a vytvoriť exteriérový priestor kostola pod holým nebom, s pohľadom na Golgotu a výhľadom na mesto. Takto by sa vytvoril jeden ucelený komplex verejného priestoru na kopci „Kalvarien Berg“ nad Bratislavou v dnešnom svete, v dnešnej podobe… pre dnešného človeka…

  • Autor: hantabal architekti s. r. o.
  • Ing. arch. Juraj Hantabal, Ing. arch. Michaela Hantabalová, PhDr. Viera Obuchová, CSc., Ing. arch. Soňa Pavolová
  • www.hantabal.com