Hradný okulár

Hrad znamená spomienky_obnovenie pamäti miesta_hradný okulár

Popis návrhu

Bratislavský hrad a hradné návršie je miestom, ktoré bolo tisícročia svedkom nielen rôznych dejinných udalostí, ale aj ľudských osudov. V súvislosti s Bratislavským hradom si väčšina ľudí spája osobnosti, ktoré tam zanechali za sebou najvýraznejšie stopy. Toto miesto ale bolo svedkom rôznych ľudských osudov. Ľudia tam zažívali svoje lásky, radosti, víťazstvá, prehry, sklamania, zanechali po sebe stopy (mená vyryté do skaly…). Podieľali sa na vytvorení určitej pamäti miesta a hradný kopec bol v mysliach obyvateľov mesta vpísaný ako miesto príjemných stretnutí, prechádzok a voľno-časových aktivít, pričom s miestom ako takým mali vytvorený pozitívny vzťah. Dnes po niekoľkých etapách obnovy hradného areálu sa spomienky týchto ľudí vpísané do hradného brala stratili, mená romanticky vyryté do vtedajších múrov hradnej ruiny boli prekryté nánosmi omietky. Hrad sa síce obnovil, múry sú nanovo omietnuté, sochy nanovo osadené, garáže vykopané, ale ten intenzívny vzťah ľudí k hradu sa už akosi obnoviť nepodarilo.

Cieľom tohto zásahu je pokúsiť sa neinvazívnym spôsobom obnoviť, resp. nájsť stratenú pamäť miesta a prostredníctvom neho sa pokúsiť zlepšiť aj vzťah občanov mesta k hradnému areálu. Na vytypované miesto v areáli (vyvýšenina oproti čestnému nádvoriu) by bol umiestnený digitálny ďalekohľad s foto kamerou. Celý systém by bol užívateľom ovládaný prostredníctvom smartfónovej aplikácie. Tá by používateľovi poskytla možnosť umiestniť svoje vyznanie, spomienku, stopu do virtuálnej databázy spomienok vyobrazenej vo výhľadovom kuželi kamery na fasáde hradu. Užívateľ by mal príležitosť nastaviť možnosti vyobrazenia spomienky (súkromná, verejná), miesto a konkrétne slová. Aplikácia by po potvrdení zaplatenia určitého poplatku vygenerovala QR kód. Ten by po odsnímaní prístrojom umožnil používateľovi náhľad na hrad aj s jeho osobnou frázou. Súčasťou funkcie by bolo vytvorenie osobnej fotografie náhľadu prostredníctvom zabudovaného polaroidu.

  • Ing. arch. Anna Gondová