Central park: Filiálka

Popis návrhu

Cieľom mestského zásahu revitalizácie starej železničnej stanice Filiálka je znovuoživenie a premena areálu tejto bývalej konskej stanice na najväčšiu „zelenú” rekreačno-športovú zónu v meste Bratislava. Súčasnú čiernu skládku na území Filiálky chceme premeniť na živý, atraktívny a bezpečný verejný priestor a využiť tak jej potenciál stať sa vyhľadávaným verejným priestorom – parkom s najvačšou cyklotrasou a tiež najväčšou zelenou plochou v centre mesta. Záujem o tento priestor prejavili obyvatelia mesta už počas dobrovoľníckych brigád, počas ktorých sa priestor vyčistil, skultivoval, vysadila sa vegetácia, vydláždili prechody, ktoré obyvatelia z okolia využívajú a vymaľovala sa budova stanice. Pomocou metód participatívneho plánovania, dotazníkového prieskumu a v spolupráci s Fakultou architektúry STU chceme vytvoriť návrh priestorovej štúdie, na základe ktorej bude môcť mestská časť osloviť správcu areálu – Železničnú spoločnosť Slovensko a žiadať tento priestor do dlhodobého prenájmu.