Informačný panel

Popis návrhu

Projekt informačných panelov prináša do verejného priestoru bratislavského centra turistické informačné panely, ktoré slúžia na jednoduchú orientáciu turistov, ako aj obyvateľov mesta s postačujúcimi informáciami o danom priestore (v 3 jazykoch) a orientačnou mapou miesta, v ktorom sa panel nachádza, samozrejme s možnosťou naskenovania QR kódu, ktorý by naviedol na ďalšie informácie. Podobné informačné panely má takmer každé väčšie mesto vo svete a Bratislava by mohla týmto zásahom jasne ukázať, že nezaostáva za trendom väčších metropol. Čo je ale špeciálne, je použitý materiál. Navrhované panely by mali byť vytvorené z korténu, pričom v hornej časti tohto panelu sa nachádza vygravírované logo Bratislavy (modernejšia verzia). Po bližšej konzultácii s viacerými inštitúciami by bolo nutné zvoliť najvhodnejšie oblasti umiestnenia spomínaných panelov.