Popis návrhu

Post-socialistické mestá trpia nekvalitnými verejnými a poloverejnými priestormi, o ktoré sa nemá kto (a nemá za čo) starať. Zároveň disponujú nadbytkom nevyužívaného priestoru, ktorý visí v limbe byrokracie, majetkového vysporadúvania sa, špekulatívnych investící alebo je produktom zamrznutého realitného trhu.

V Bratislave je veľa dier. Pozemkov, budov, mestských, súkromných, cirkevných. Tento nadbytočný priestor je nielen produktom dysfunkcie ekonomických a administratívnych procesov a dôsledkom degradácie mestských štruktúr. Dlhodobo nevyužívané mestské priestory sú aj príležitosťou pre ich dočasné využitie.

Projekt Diery je snahou o rozoznávanie potenciálu a konštruktívny prístup pri hľadaní nového dočasného využitia týchto priestorov. Naše riešenie má dve polohy. Aktivistickú a systémovú.

Aktivistická = platforma združujúcej informácie, experimentujúca a popularizujúca koncept dočasného využitia, zjednodušujúca kontakt medzi sociálnymi inovátormi a majiteľmi nevyužívaných priestorov.

Systémová = samospráva ako reakcia na úspech týchto rôznorodých intervencií adoptuje jednoduché nástroje motivujúce majiteľov dier k ich sprístupneniu mestotvorným aktivitám. Miestne dane. Pokuty. Daňové úľavy. Nástroje existujú. Chýba len vôľa.