Športový areál Terasa Petržalka

Zober loptu… na terasu.

Popis návrhu

Celá dĺžka severo-južnej petržalskej osi je lemovaná dvanásťposchodovými domami s terasami. Pôvodné plány využitia terás ako peších zón sa neuskutočnili a tie po viac ako 30 rokoch ostali nevyužité. Situáciu naviac komplikuje ich nedostatočná údržba a bezohľadnosť niektorých občanov, ktorým terasy a ich výklenky slúžia ako smetisko, prípadne verejné toalety.

Južná terasa domov na Rovniankovej 2 – 6, s plochou 3 000 m2, je v Petržalke jedinečná. Kedysi slúžila obrovská plocha na bicyklovanie, hral sa tu hokejbal, futbal, tenis, v zime dokonca ľadový hokej.

Zásah počíta s revitalizáciou terasy a jej pretvorením na multifunkčný športový areál – s tenisovým kurtom, ihriskom na loptové hry, dopravným a detským ihriskom, stánkami, lavičkami a zeleňou. Terasu by bolo možné udržiavať v chode a premeniť ju na športovo-rekreačnú zónu, ktorá by mala pozitívny vplyv na mladých ľudí a okolité prostredie.