Kamzík non-stop

Popis návrhu

Každá metropola má svoju vežu, na ktorú denne upiera zrak niekoľko stoviek tisíc obyvateľov. Bratislava nie je výnimkou. Televízna veža na Kamzíku od autora J. Tomašáka je identifikačným a orientačným bodom všetkých mestských častí Bratislavy i jej priľahlého regiónu. Ani po 40-tich rokoch od jej vybudovania, na rozdiel od všetkých ostatných veží metropol dosiaľ nebola nasvietená. Návrh mestského zásahu poukazuje na potrebu programu osvetlenia samotnej televíznej veže i jej priľahlého okolia. Obyvatelia i návštevníci Bratislavy získajú v noci orientačný bod, čo hlavnému mestu i veži pridá na atraktivite. V zmysle „Koncepcie osvetlenia hlavného mesta SR” z roku 2002, navrhujeme osvetliť tento ťažiskový bod odporúčaným jasom min. 10 – 15 cd. m-2 a TC 2600 – 6000 K.

  • Ing. arch. Vladimír Hain, Ing. arch. Michal Ganobjak, Ing. arch. Tomáš Hanáček, Ing. arch. Marek Harčarík
  • vladimirhain@gmail.com