ABBA – výzkum a návrh orientačního systému pro ­veřejnou dopravu v Bratislavě

Popis návrhu

Projekt AB-BA představuje komplexní analýzu a návrh nové orientace ve veřejné dopravě města Bratislavy. Problematiku jsem řešila skrz orientační plánek, který je v současnosti chaotický, bez systematického promyšlení a tím pádem nepoužitelný. Pro návrh nového řešení orientace bylo v prvé řadě nezbytné sesbírat množství dat a analyzovat současnou situaci. -Zkoumala jsem jednotlivé elementy orientace – spoje, zastávky, směry – ve vztahu pohybu uživatele a kontextu města (části města, landmarks, atd.).

Pomocí nové hierarchie tras a uzlů, označení pěti základních částí (A, B, C, D, E), modulárního gridu a černo-bílé vizualizace se mi podařilo prozkoumat a zaznamenat proměnné vztahy sítě městské dopravy. Výsledkem je série map odpovídající různým uživatelským potřebám. Vznikla např. turistická mapa s významnými spoji a zastávkami blízko atraktivních míst, lokální mapy poskytující důležité informace v samotné oblasti, diagram s nejrychlejšími spoji mezi oblastmi atd. Projekt může být dobrým příkladem, jak je možné od základu začít řešit složitou a komplexní problematiku vizuálních systémů v prostoru města. Takovým způsobem je možné vytvořit koncepci komunikace, která se stane uživatelsky přehlednější a jednotná i pro definování dalších aplikací orientace (označení zastávek, informační displaye, atd.).