Manifest mestskej krajiny

Popis návrhu

Mestská krajina definitívne nie je všadeprítomná vegetácia, ktorej zelená idyla tvorí jediný kontext existujúcej architektúry ako nekončiaca panoráma rastlinstva nahrádzajúca mesto. Taktiež to nie sú parky, ktoré získavajú verejný charakter len z dôvodu, že sú poslednou métou úniku z mesta.

Mestská krajina je protiváhou zástavby v zmysle jej verejnej funkcie. Tá je neustále kompromitovaná, a to aj napriek tomu, že je jediným nárokom, ktorý voči mestu máme. Z jej účelovosti vychádza systém ulíc, námestí, parkov a záhrad a ich charakter sa pohybuje na pomedzí urbanizmu  pragmatických hodnôt a hedonizmu.

Mestská krajina je infraštruktúra. Musí byť multifunkčná. Záhrady, parky a námestia, tak ako budovy, musia tiež plniť viac ako ich laický, existenčný význam. Potrebujeme ich definovať na základe ich potenciálnej výmery, charakteru, dostupnosti. Potrebujeme mestskú krajinu konštruovanú v rámci mesta a reálne fungujúcu, činnú ako infraštruktúru podporujúcu zdravú kondíciu mesta. Vytvorením hierarchie mestských priestorov môžeme efektívne narábať s časťami mesta, ktoré nie sú primárne určené na generovanie zisku.

Stagnáciu krajinnej architektúry vidíme v procese organizovania pôdy na plošné vzory pestrofarebných rastlín, ktoré oslepia a uspokoja diváka, no v skutočnosti sú len dôsledkom nedostatku argumentov pri rozhodovaní o skutočnom účele krajiny pre človeka. Nie je potrebné investovať do takzvanej zelene, ale do projektov, ktoré sú relatívne ľahké a prinášajú programovú a vybavenostnú náplň s presahom cez estetické a ekologické uspokojenie.

„…akonáhle začneme brať Central Park New York ako proces prezervácie, môžeme sa posunúť ešte ďalej a vnímať ho ako sériu projektantských transformácií pre záchranu jeho nátury. Stromy v ňom sú (pre)sadené, jazerá vytvorené človekom, prírodné poškodenia technicky ošetrené a udalosti kontrolované a podporené sieťou neviditeľnej infraštruktúry. Katalóg prírodných prvkov vytrhnutý z kontextu je zrekonštruovaný do systému zelene, ktorého plánovaná neformálnosť je rovnako formálna ako pravouhlosť nákupných centier. Central park je syntetický arkádsky koberec.“

– Rem Koolhaas; Delirious New York

  • Autor: LABAK
  • Michal Marcinov, Andrej Badin