Automatizácia vydávania ­územno-plánovacej informácie

Popis návrhu

Inštitút urbánneho rozvoja navrhuje automatizáciu spracovania a vydávania územno-plánovacích informácií (ďalej len ÚPI). Navrhované riešenie využíva existujúce dáta v spojení s aplikáciou prevádzkovanou na serveri. Aplikácia by poskytovala ÚPI informatívnou formou pre verejnosť cez web zdarma (obdobne ako výpis z katastra), zároveň by generovala ÚPI, ktoré by na požiadanie vydával aj v papierovej podobe -magistrát.

Automatizácia vydávania ÚPI by výrazne redukovala požiadavky na personálne zdroje na magistráte, čím by sa uvoľnili kapacity napríklad na skvalitnenie posudzovania investičných zámerov.

  • Autor: Inštitút urbánneho rozvoja (kolektív)
  • www.iur.sk