Múzeum Vodnej veže a Dunaja

Popis návrhu

Zámerom nášho návrhu je zapojiť národnú kultúrnu pamiatku – Vodnú vežu, do funkčného života mesta Bratislava a prinavrátiť jej schopnosť byť opäť jeho súčasťou. Len takto môže odovzdávať svoje vrstevnaté kultúrne hodnoty. Rekonštrukcia dvoch nosných objektov v pôvodnom historickom tvare, ale v súčasnom materiáli – kvádre z liateho skla, bude vertikálnym akcentom a pútačom týčiacim sa nad novovytvorenou zdvihnutou plochou pešieho námestia – jadra novej Vydrice. Pod námestím budú chránené najcennejšie časti historických konštrukcií s muzeálnou expozíciou: Mesto a jeho rieka Dunaj. Kryté priestory interiérov sa môžu stať živým kultúrnym centrom prostredníctvom viacúčelovej sály, spoločenských a expozičných priestorov vo viacerých úrovniach, prezentujúc aj Vodnú vežu na pôvodnom mieste, ktoré sa medzičasom stalo úplným centrom Bratislavy.

  • Autor: fischers, a. s.
  • Dušan Fischer, Ján Jacko, Miro Beňadik. vizualizácie: Erika Hrivíková
  • www.fischers.sk