Farebnosť?

Popis návrhu

Zatepľovanie bytových domov je témou, ktorá sa dotýka mnohých oblastí. Tou najviac viditeľnou je samotný vzhľad „nových” fasád, ktoré postupne menia kompaktný charakter sídlisk do podoby nekontrolovateľného farebného chaosu. Zámer obyvateľov, ktorí sa touto cestou snažia „poľudštiť” neosobnosť panelových domov v súčasnosti, dospel do opačného extrému a prebujnelé polychrómne sídliská sú výrazným rušivým prvkom nielen v siluete mesta, ale vzhľadom k mierke a polohe mnohých z nich, aj do celkovej podoby krajiny.

Návrh sa snaží vrátiť sídliskám ich pôvodný jednotný charakter, ktorý sa však s príchodom noci rýchlo mení. Luminiscenčné a reflexné časti fasád na seba preberajú orientačnú funkciu, no zároveň umožňujú náučnú a zábavnú formu komunikácie v mestskom priestore.

  • Autor: ô – architektonické studiô
  • Ing. arch. Martin Kvitkovský, Mgr. art. Martin Varga
  • www.studiuo.com