Ne.mŕtve Mesto

Naše mestské priestory sú vymreté už dnes. Kam smerujeme?

Popis návrhu

Stratégia pre oživenie verejných priestorov

Projekt navrhuje univerzálnu stratégiu piatich krokov potrebných pre postupnú revitalizáciu mestských priestorov Bratislavy, ktoré vídame často ľudoprázdne a bez temperamentu. Pracuje s ťažiskovým verejným priestorom a identifikáciou existujúcich bariér v ňom. Prvotná schéma projektu vznikla v lokalite vnútorného mesta a to v mestskej časti Ružinov, ktorá je v úzkej náväznosti na ustálené historické centrum, v súčasnosti má najväčší rozvojový potenciál a predstavuje jednu z najatraktívnejších oblastí pre život v meste. Vzkriesením práve tejto rozhodujúcej lokality a rozširujúcimi sa akupunktúrnymi zásahmi sa stratégia môže odvíjať a šíriť užívateľmi mestských priestorov prirodzene ďalej.

Medzi existujúce bariéry staviame automobilovú dopravu nepriateľskú ku chodcom, priestranné nekvalitné plochy zelene a iných spevnených plôch, nekvalitnú a schátralú chaotickú zástavbu, nedostatok bodových verejných priestorov v dochádzkovej vzdialenosti, absenciu hodnotných peších prepojení podporujúcich orientáciu a identifikáciu sa s priestorom, slabú spolupatričnosť a ľahostajnosť obyvateľov.