Chlebný trh

Popis návrhu

Priestor námestia pred Starou tržnicou čaká na svoju príležitosť. Je mestskou krajinou, súčasťou infraštruktúry. Cieľom našich rozhodnutí. Predstavuje kultúru, obchod. Umožňuje pohyb a pobyt. Je to dynamicky sa opakujúci kolobeh sezónnych aktivít. Svojou polohou a výmerou dopĺňa objekt Starej tržnice. Vytvára protiváhu obostavaného rámca. Proporciou je relatívne ľahko identifikovateľné. Prevádzka je predikciou jeho usporiadania. Tento typ sídelnej krajiny nemá zásadný vplyv na nepredvídateľné trajektórie mestského života. Nemení sa jeho štruktúra, nevznikajú nové obmedzenia, pohyb naďalej ostáva demokratický.

  • Autor: LABAK
  • Michal Marcinov, Andrej Morávek, Michala Hrnčiarová