Oddychové plató Židovská

Popis návrhu

Premostenie Staromestskej ulice je stará bratislavská téma. Pre mesto dôležitá dopravná tepna radikálnym spôsobom rozdeľuje územie historického jadra a aj napriek tomu, že pamiatkári oceňujú výrazne odhalené hradby a existujúcu stopu pôvodnej vodnej priekopy, je toto rozdelenie jednou z tráum nášho mesta. Po viacerých pokusoch o zastavanie tohto priestoru, ktoré sa odohrali v rovine architektonických alebo urbanistických štúdií a vízií, sme prišli k poznaniu, že nie je možné priestor zastavať tak, aby sa investícia, napríklad súkromnému developerovi, vrátila.

Je jasné, že ak chceme niečo urobiť s touto „ranou” je nutné, aby iniciatívu zobralo do rúk práve mesto a vytvorilo v danom priestore niečo, čoho pridaná hodnota presahuje hodnotu finančného zisku jednotlivca, tým, že to bude zásah prospešný pre všetkých obyvateľov, ktorého „zisk“ bude napríklad v lepšej možnosti a kultúrnosti používania mesta.

Navrhujeme pomocou cenovo dostupných prefabrikovaných betónových systémov premostiť v prvej fáze Staromestskú ulicu v šírke 21,5 metrov a vytvoriť tak zazelenané plató, ktoré by slúžilo ako predpolie mestským hradbám a zároveň ako pohodlný oddychový bod v meste a na Židovskej ulici.

  • Autor: Vallo Sadovsky Architects
  • Matúš Vallo, Oliver Sadovský, Branislav Husárik, Peter Janeček, Tomáš Bartko, Silvia Rosíková, Mateja Vonkomerová, Marcel Vadík, Viliam Zajíček, Michal Hajduk
  • www.vallosadovsky.sk