Art Street Zámocká ulica

Popis návrhu

História vzdialená

Staroveká cesta spájajúca súvislý prstenec osád okolo Hradu. Neskôr sa cesta ustálila ako hlavný prístup k hradu. K rozsiahlej obojstrannej zástavbe ulice tu došlo v 18. storočí.

História blízka

Po roku 1960 štát nešetrne zbúral podhradie aj okolie Zámockej. Na tento stav nadväzoval koncept architekta Ferdinanda Milučkého – vytvorenie zelenej podnože upraveného svahu, parku pod dominantou Bratislavského hradu.

Súčasnosť porevolučná!!!

Koncom roka 2005 sa neslávne dokončila „nová-historizujúca“ zástavba na Zámockej ulici. V súčasnosti je ulica prevažne využívaná na prejazd a parkovanie áut. Ulica nežije, prevádzky krachujú, nefungujúci parter, úzky chodník, sem-tam tade prejde zablúdený turista s mapou.

Budúcnosť ???

Vytvorenie živej mestskej obytnej ulice s prevažujúcim aktívnym parterom. Vytvorenie ulice umelcov – ART STREET s predajnými stánkami, atrakciami… Ulica by mala fungovať ako pešia zóna so zjazdným chodníkom. Zárodok ART STREET tam už je – predajňa umeleckých potrieb Da Vinci, Pálffyho palác, Art Hostel, kaviarničky…, ktoré je potrebné doplniť ďalšími.

  • Autor: APROX architects
  • Ľubomír Mezovský, Branislav Groch, Peter Dolinajec, Marián Kriššák
  • www.aprox.sk