Upokojenie dopravy pri zastávke Mariánska, Špitálska ulica

Popis návrhu

Škôlka, matky s deťmi, detské lekárky, cyklotrasa, parkovisko, cesta, neprehľadný uzol, nastupujúci a vystupujúci cestujúci, zúžený profil komunikácie, kolízny bod s koľajiskom aj prechodom pre chodcov, zanedbaná trať, policajné riaditeľstvo. To všetko je v súčasnosti premietnuté v jednom pešom úseku na Špitálskej ulici. Náš návrh umožňuje cestnej motorovej doprave plynule prechádzať cez koľajisko, čím sa upokojí samotná obslužná komunikácia parkoviska a otvorí bezpečný priestor pre nemotoristickú dopravu. Takto sa prístupová cesta, ktorej súčasťou je aj pôvodné parkovisko, povýši na nástupište. Úlohu fyzickej bariéry medzi súčasným ostrovným nástupišťom a chodníkom po jej odstránení opticky nahradí prítomná cyklotrasa. Konflikt všadeprítomní chodci verzus uháňajúce vozidlá prestáva existovať. Potreba ohraničovania nástupišťa, respektíve zastávky, v podobe, v akej je dnes, sa vytráca, a preto navrhujeme zastávku vymedziť len materiálovo ako súčasť zvýšenej platformy obslužnej komunikácie parkoviska.

  • Autor: ateliér dzamba s. r. o.
  • Viktória Fuhrmannová, Veronika Goldsteinová, Adam Dzamba
  • www.dzamba.sk