Výzva

Ubehlo šesť rokov od prvých Mestských zásahov, ktoré sa uskutočnili v Bratislave v roku 2008. Po tom, ako sme zorganizovali tento projekt v Prahe a v Brne, začali žiť Zásahy vlastným životom a skvelí ľudia s podobnou vierou ako je tá naša, ich zorganizovali v ďalších jedenástich mestách na Slovensku a v Čechách. V rámci už uskutočnených Zásahov vzniklo viac ako 769 projektov od 675 účastníkov.

Po šiestich rokoch vraciame tento projekt tam kde vznikol – do Bratislavy. Tentokrát s podtitulom „Vylepšenie mesta“. Naša snaha je vyzvať k účasti nielen architektov a dizajnérov, ale aj iné profesie či záujmové skupiny, ktoré by mohli efektívne identifikovať problémy a najmä nájsť ich riešenia v našom meste.

Ak máte zaujímavý nápad, nezáleží na štádiu jeho vývoja. Budeme radi, ak prispejete do zbierky nápadov a stanete sa súčasťou výstavy a aj knihy, ktorú pripravujeme. Nemusí ísť o projekt, ktorý pretvára fyzické miesto, ale môže ísť o akékoľvek vylepšenie mesta v akejkoľvek rovine – či ide o odpad, smeti, dopravu, zeleň, vizuálny a akustický smog alebo o zmenu pravidiel fungovania magistrátu, či prácu s mestskými dátami. Miest, spôsobov fungovania, nariadení, pravidiel, ktoré sa na Bratislave dajú vylepšiť je naozaj veľa. Nezaujíma nas len to čo zmeniť, dôležitý je nápad ako to zmeniť. Váš zásah by mal byť dobre odprezentovaný a podporený znalostami v danom obore.

Presné inštrukcie týkajúce sa grafickej alebo obsahovej podoby Vášho Zásahu Vám pošleme po prihlásení sa a vyplnení krátkeho formuláru na našej webovej stránke. Napriek tomu, že nejde o súťaž a vážime si každý projekt či impulz na zlepšenie mesta, si Mestské zásahy vyhradzujú právo na neuverejnenie projektu, ktorý nebude spĺňať určité kvalitatívne parametre.

Výstava Mestské zásahy – Vylepšenie mesta sa uskutoční v apríli 2015